Whiskyglas Arela, Merandi Schweiz, 133 Swarovski® Kristalle, Broger Whisky

Whiskyglas Arela, Merandi Schweiz, 133 Swarovski® Kristalle, Broger Whisky